เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง 24 กุมภาพันธ์ ‘วันศิลปินแห่งชาติ’ เชิดชูเกียรติเหล่าผู้สร้างสรรค์

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวันที่สำคัญมาก ๆ สำหรับเหล่าศิลปินทั้งหลายนั่นคือ วันศิลปินแห่งชาติ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวันที่สำคัญมาก ๆ สำหรับเหล่าศิลปินทั้งหลายนั่นคือ วันศิลปินแห่งชาติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการประกาศ และเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่กับสังคมไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาอีกด้วย

วันศิลปินแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของกษัตริย์ผู้ทรงรักในงานศิลป์ 

วันศิลปินแห่งชาติตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 ผู้ทรงเป็นพระปฐมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยพระปรีชาสามารถในด้านศาสตร์ และศิลป์รอบด้านไม่ว่าจะเป็น กวีนิพนธ์ ด้านดนตรี และประติมากรรม

ดังนั้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จึงได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ ผู้มีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขา

ผลงานด้านประติมากรรม ในหลวงรัชกาลที่ 2 ทรงส่งเสริมงานช่างด้านหล่อพระพุทธรูป และยังทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ของพระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม นอกจากนี้แล้วยังทรงแกะสลักบานประตูไม้พระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม คู่หน้าด้วยพระองค์เองร่วมกับกรมหมื่นจิตรภักดี เป็นลายเครือเถารูปป่าหิมพานต์ อีกทั้งยังทรงแกะสลักหน้าหุ่นหน้าพระใหญ่ และพระน้อยที่ทำจากไม้รัก ที่เรียกว่าพระยารักใหญ่ และพระยารักน้อย

ผลงานด้านกวีนิพนธ์ วรรณกรรม ในช่วงยุคสมัยของรัชกาลที่ 2 นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็น ยุคทองของวรรณคดี มีความรุ่งเรืองด้านกาพย์กลอนที่แต่งขึ้นมาไพเราะ ใช้คำสวยงาม ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้จำนวนมากมายหลายเรื่อง เช่น อิเหนา วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ในรัชกาลที่ 6 ว่าเป็นยอดของกลอนบทละครรำ

นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกไว้ถึง 5 เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง คาวี พระไชยเชษฐ์ มณีพิชัย และสังข์ทอง และทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาวรรณกรรม

ผลงานด้านดนตรี ในหลวงรัชกาลที่ 2 ทรงมีพระปรีชาสามารถดนตรีเป็นอย่างยิ่ง โดยเครื่องดนตรีที่ทรงถนัดและโปรดปรานคือ ซอสามสาย และมีเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักกันดีคือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน หรือ บุหลัน(เลื่อน)ลอยฟ้า ที่ต่อมามักจะเรียกว่า เพลงทรงพระสุบิน เป็นเพลงที่แพร่หลายจนรู้จักกันกว้างขวางถึงปัจจุบันเช่นกัน

24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ

วันศิลปินแห่งชาติ ถูกเริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 จัดตั้งโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ให้แก่ประเทศชาติมากมายหลายแขนง

ด้วยความที่เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุน และให้กำลังใจแก่ศิลปิน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินจากศิลปินรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งในเวลานั้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันหน่วยงานนี้คือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้ง “โครงการวันศิลปินแห่งชาติ” ขึ้น

กิจกรรม วันศิลปินแห่งชาติ ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จะมีการจัดการเสนอรายชื่อผู้ที่มีผลงานศิลปะยอดเยี่ยมในแต่ละแขนง เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ศิลปินแห่งชาติ ในสาขาต่าง ๆ โดยจะเริ่มส่งรายชื่อตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และจะประกาศผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์

สำหรับผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับ เข็มศิลปินแห่งชาติ ที่แสดงถึงความเป็นปราชญ์ในทางความรู้ ความสามารถของศิลปินที่ได้อุตสาหะ อุทิศตน สร้างสรรค์ผลงานในด้านศิลปะไว้มากมาย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานเข็ม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

ที่ ประชุม ศบค. เคาะ เปิดชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ ยกเลิกตัว RT-PCR ผู้ที่เดินทางจาก ตปท. ในวันที่ 5 พร้อมปรับนโยบายเรียน On-Site ส่วนนโยบายโควิดอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

โดยเบื้องต้นที่ประชุมมีการปรับโซนสีโควิดเล็กน้อย ทั้งนี้ทางที่ประชุมยังคงให้มี พื้นที่สีส้ม 44 จังหวัด, พื้นที่สีเหลือง 25 จังหวัด และพื้นที่สีฟ้า หรือ ผู้ที่นำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัดเช่นเดิม โดยหนองคายถูกปรับเป็นสีเหลืองขณะที่อำนาจเจริญถูกปรับเป็นสีส้ม เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง